Hledá se kultura zn. levně

Víte, jaký je rozdíl mezi ženou povětrnou a hercem? U oné dámy víte, zač platíte. Nevnucuje nic, co nechcete, dokonce ani svá životní moudra. Píše Kateřina Ryšavá na Britských listech v článku Mudřec k mudrci aneb Zachraňte kulturu, holoubci jehož necelé dva odstavce si bez dovolení vypůjčuji – vrátím.

Herec to je jiná šajba. Zakoupíte vstupenku a než se rozhlédnete, máte tu celebritu, která se domnívá, že byste nemohli existovat bez znalosti, co má na sobě a ke kterému cool kadeřníkovi chodí. Nedosti na tom. Leckterý divadelní prostitut, pardon, pracovník, ovšem nabyl pocitu, že jeho hlavinka zrozena jest k věcem vyšším. Tak jest, nutno nás prosté oblažovat výrony svých dvou nebo kolika mozkových závitů, pomocí kterých nám blahosklonně sdělí, co si máme o sobě, společnosti, hnutí punk, politice, o nich a podobných tématech myslet. Reflexe ta, podmíněná nejspíše hlubokým ponorem, pečlivě nacvičeným v divadle prací s niterným vnitřkem umělcovým, nám jistě umožní se tak nějak zkultivovat. (Aspoň si myslím, že to je pravý důvod těch kváků).

Mám už těch hlupáků z naší kulturní fronty vážně dost. Kdo má pořád poslouchat kavárenské plky na téma, jak je plebs idiot a socka a jak by nás býval byl zachránil Deux ex machina kníže svým nadhledem nezávislého člověka od ožebračování těmi lotry nahoře, který nemá, jak ti hlupáci zřejmě díky mediální propagandě uvěřili, s naší vypečenou vládou, jejíž je členem (!), nic společného. Nezanášeli se uvažováním nebo je možná ani nenapadlo, že by aktem zvolení K. Schwarzenberga prezidentem mj. pustili pana největšího ekonoma všech dob i planety z řetězu. Názor, že ti “křiklouni s plackou punkera” budou řvát i po volbách, když tyto nedopadnou tak nějak demokraticky po jejich, že volbou samotnou klid jistě nenastane, mohl „tehdy“ vyznívat poněkud škarohlídsky. Křičí. Křičí, že M. Zeman nebude jejich prezidentem, že nás s ním nečeká nic dobrého, aniž by se zabývali prostým logickým, že jaksi nemohou předjímat jeho kroky v prezidentském úřadu. Hulákají, že jim vadí kulturní politika tohoto státu, za kterou svým přemlouváním báby a jistě i dědka, plédovali.

===================================================================

Celý článek si můžete přečíst na www.blisty.cz. Rovněž bych rád, stejně jako Kateřina Ryšavá, připomenul – všem řitním alpinistům – jednu báseň:

Lumpáctví
Jen plochou chuďas lichotkou
si mecenáše naklání;
a mince-li pak ploché jsou,
buď stejně plochý v lísání!

Kde jaké zlaté tele je,
hned v kadidla je mračno zhal,
buď zhroucen v prach či pomeje,
vždy na plnou jen hubu chval!

Nechť drahota je, synu můj,
máš zadarmo všech frází koš;
a chceš-li chleba, pochlebuj:
pánovi na psa ódu slož!

Jsem zvědav páni herci, paní herečky, režiséři a režisérky, muzikanti, “celebrity”, kde chcete brát peníze na vaše filmy, na vaše seriály a hudební alba. Jak asi zaplatíte své hypotéky, leasingy na auta a půjčky. Jak si chcete udržet svůj vysoký životní standard plný zahraničních dovolených, zhýralých večírků a slastného “intelektuálního” celebrování před kamerami a mikrofony českých sdělovacích prostředků, když jste si proti sobě poštvali přinejmenším půlku národa?

Nejsem daleko od pravdy, kdy si mnohý z nás spíše ten nelehce vydřený obolus několikrát v kapse otočí a při vzpomínce na “nevolníky, blbce nebo prasata” a nebo jiné povýšenecké výlevy některých našich populárních prominentů, vloží do jiné zábavy, než českého filmu či hudby. A jak k tomu přijdou ne-populární umělci a ne-celebrity, alternativní umělci, místní divadla, spolky, zkrátka angažovaní umělci, kteří to nedělají pro peníze ani pro masírování svého ega? A ze státního kohoutku kape čím dále méně. Více pokory a méně chlastat a místo “politiky” dělat tu kulturu, by se slušelo!

p.s. přístě něco o dotacích – penězích daňových poplatníků – na filmy a kdo a co se za ně u nás v Česku točí.

Toto se Karle nemělo dostat ven

Týden poté, co prezidentský kandidát a šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg sám v televizním duelu rozvířil debatu k sudetským Němcům a Benešovým dekretům, se objevilo svědectví muže, který byl v 90. letech svědkem šokujícího výroku knížete. Tehdy nepřímo slíbil restituci majetku zabaveného šlechtické rodině, která kolaborovala s nacisty.

Setkání, kterého se Polanský jako třetí osoba zúčastnil – tehdy ředitelem státního zámku Sychrov na Liberecku, prý proběhlo v přátelské atmosféře a jeho předmětem mělo být předjednání finanční pomoci od americké nadace pro české památky zastoupenou Margueritte, princeznou z Rohanu, hraběnkou Kottulinsky, dcerou Alaina von Rohana, který byl do roku 1945 vlastníkem zámku v Sychrově.

„Při loučení se paní Margueritte Rohanová – Kottulinsky na pana kancléře Karla Schwarzenberga obrátila velmi naléhavým a osobním apelem: Abyste při vší té práci nezapomínal na restituce,“ vzpomíná Jiří Polanský a upozorňuje, že majetek Rohanů byl v roce 1945 zabaven na základě Benešových dekretů pro jejich kolaboraci s nacisty.

Schwarzenbergova odpověď podle něho byla šokující: „Margueritto, buďte trpělivá. Přišla doba, ve kterou jsme vůbec nedoufali. Uteče pár let, lidi tady budou mít problém se nažrat, a pak jim bude jedno, co se komu vrátí,“ měl tehdy reagovat kníže.

Celý článek na parlamentních listech

David Cameron o vystoupení z Evropské unie

Předevčírem, v centrálním Londýně, vystoupil před novináři britský premiér David Cameron s významným prohlášením. Pokud jeho konzervativní strana vyhraje příští volby v roce 2015 a on zůstane premiérem, nechá o členství v EU rozhodnout přímo britské občany v referendu.

V jeho půlhodinovém projevu zazněla i další důležitá sdělení, nejenom britskému lidu.
Z jeho projevu vybírám podstatné části týkající se problémů eurozóny a frustrací britského lidu.

Je to především problém spojený s obřím zadlužením, který EU naprosto změnil. Unie jako celek ztratila konkurenceschopnost. Vybudovalo se zde neskutečné množství drahých institucí. V čele s rozpínající se Evropskou komisí, která má k dispozici obrovský rozpočet, bez nedostatečné kontroly. V takovou Unii prý Britové přestávají věřit.

Britové chtějí změnit platné smlouvy, aby se vrátily klíčové pravomoce do rukou národních států. Cameron doslova uvedl: “Zdrojem skutečné demokratické legitimity v Unii jsou a zůstanou národní parlamenty.”

Evropané, podle britského premiéra, přestali mít pocit, že Evropská unie je “jejich”, že je zastupuje a dělá pro ně to nejlepší. Hlavně v Británii převládá názor, že Unie na sebe bere čím dál víc kompetencí, a přitom vůbec nedbá zájmů britských občanů. Mezi lidmi se rozmáhá frustrace. A pochopitelně to, co se děje kolem krizí zmítaných zemí eurozóny, tyto pocity ještě znásobuje.

O věcech, které přímo ovlivňují životy občanů, se rozhoduje příliš daleko od míst, kde lidé žijí. Lidé jsou v současné době nejvíce rozčarování z Evropské unie, za celou dobu jejího trvání:  “Je na čase, aby Britové promluvili. Je na čase, aby se tato evropská otázka v britské politice vyřešila,” zdůrazňuje Cameron a apeluje na občany: “Říkám britskému lidu: Tohle bude vaše rozhodnutí.”

Drazí spoluobčané, pokud se rozhodnete jít volit Karla Schwarzenberga, zapomeňte na referendum, především v otázkách Evropské unie. “Vyžadovat kompetentní rozhodování od občana je” podle něj “poněkud náročné”. Dále zapomeňte na to, že bysme přestali posílat stovky miliard korun na sanaci soukromých bank, které vydírají ostatní kompromitované vlády členských států EU, jejichž ožebračované obyvatele si berou jako rukojmí. Dále zapomeňte na to, že bysme přestali platit provoz nehorázně přebujelé EU byrokracie, aniž by to neovlivňovalo růst našeho blahobytu (zadlužení). Rovněž zapomeňte na to, že by ustal výprodej našeho dědictví (kulturní památky, nerostné suroviny, přírodní zdroje, průmyslová výroba…). A v neposlední řadě zapomeňte na to, že bysme si ještě někdy v budoucnu sami rozhodovali o našich státních otázkách u nás doma v České republice.

S Karlem Schwarzenbergem a jeho fanatickým eurohujerstvím a “vlezzádelismem” směrem do Německa, můžete zcela zapomenout na naši krásnou a bohatou zemi, náš pestrý jazyk a náš kdysi hrdý národ. Za jednu nebo dvě generace totiž zcela zmizí z mapy Evropy.

David Němec
administrátor, pro většinu anonym, obyčejný člověk, jeden z vás – občan ČR

Karel by mohl ostrouhat, a toho se děsí

Hovoří se o znovuzískání majetku hlubockých Schwarzenbergů, rodiny, do které byl Karel adoptován. Jedná se o obrovský majetek, především na jihu Čech, který byl roku 1947 znárodněn zákonem národního shromáždění, známým jako lex Schwarzenberg. Nevlastní sestra Schwarzenberga Alžběta Pezoldová (rozená Elizabeth Regina Schwarzenberg, provdaná von Pezold), nebo-li vlastní dcera Heinricha Schwarzenberga, se domáhá znovuzískání majetku rodu. Argumentuje tím, že se její nevlastní bratr nedostatečně domáhá získání starých majetků v ČR. K tomu ho prý zavazuje závěť strýce (jeho adoptivního otce) Heinricha Schwarzenberga. Procesy se táhly zhruba 12 let. Se svou žalobou však von Pezoldová nakonec roku 2012 neuspěla.

Prý ale není všemu konec a na jaře by se měl proces obnovit. A tak Karla tlačí čas.

Zde si můžete přečíst odůvodnění proč by se jim měl majetek navrátit. Vypadá to jako by se dva původně rozdělené rody a posléze oslavně po stoletích opět spojené (rodovými kličkami s adopcemi) zase rozdělovali a opět bojovali každý na vlastní pěst o majetek, o který jejich rod(y) přišel ve 2. světové válce, resp. po ní.

V souvislosti s procesem ve Vídni se v listopadu 2012 Schwarzenbergova advokátka Christa Friesová vyjadřovala do tisku, že není Schwarzenbergova vina, že se mu k celému majetku nepodařilo dostat. Prý k tomu objektivně brání právní situace v ČR. V případě, že by se právní situace změnila, dovolila něco jiného, Schwarzenberg by se majetku domáhal. Jeho advokátka Christa Friesová se v rakouském časopise Format vyjádřila následovně: “Karel Schwarzenberg už vícekrát prohlásil, že bude aktivní pokud právní stav něco připustí”. Jinými slovy se bude snažit všemi prostředky získat majetek hlubockých Schwarzenbergů.

Sám Schwarzenberg o majetku hlubocké primogenitury o několik měsíců dříve v interview pro rakouský týdeník News (č. 3 z 19.01.2012) prohlásil: “Bezpochyby bylo vyvlastnění mého strýce sviňárna. Ale v tomto momentě znám své krajany a náladu, jaká tam je – nedá se s tím nic dělat. Musíme akceptovat normativní sílu faktického.”

Ano Karle, a pokud se nestaneš prezidentem, tak nejspíše ostrouháš! (i tvoje sestra)

Více se můžete dočíst na blisty.cz

Stanovisko ProAltu k druhému kolu prezidentské volby

Praha, 21. 1. 2013

ProAlt – Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ

Tisková zpráva

STANOVISKO PROALTU K DRUHÉMU KOLU PREZIDENTSKÉ VOLBY

ProAlt v žádném případě nemůže podpořit Karla Schwarzenberga. Je to předseda vládní TOP09, strany, který svým programem ztělesňuje pravý opak snah ProAltu. Jeho volba, ať už z jakýchkoli důvodů, by byla popřením dvou a půl let práce v hnutí proti neoliberálním reformám.

Celá zpráva

ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládou prosazovaných neoliberálních reforem a na podporu alternativ. Vznikla v létě 2010. Odmítá nárůst sociálních a ekonomických nerovností, ekologickou bezohlednost, privatizaci veřejného prostoru, statků a služeb. Stavíme se proti odsouvání občanů do role těch, kdo bezmocně přihlížejí rozhodování uzavřených elit, které nemohou ani kontrolovat, ani na ně mít praktický vliv.