Táňa Fischerová nepodporuje Karla Schwarzenberga

Táňa Fischerová
By Vlasta Bicakova – Own work, CC BY-SA 4.0

V článku Nepodporuji Karla Schwarzenberga, ktery vyšel v deniku Referendum před dvěma dny, Táňa Fischerová vyvrací nepravdivé zprávy o její údajné podpoře Karla Schwarzenberga v druhém kole prezidentské volby.

“Po volbách jsem řekla do médií, že jsem se rozhodla nejít ke druhému kolu. Dala jsem rozhovor ČT, televizi NOVA, ČTK, a jednotlivým novinám. Přesto se stále objevuje zpráva (ČT), že prý podporuji Karla Schwanzerberga. Je to záměrné manipulování skutečností a lze se ptát, proč se tak děje a zda se už opravdu nevracíme do minulosti, kdy se obecně vědělo, že média neříkají pravdu. Proto znovu opakuji důvody, pro které jsem se rozhodla nepodporovat žádného z kandidátů.”

Táňa Fischerová je přesvědčena, že “hlava státu by měla být především mravní osobností, která celý svůj život dbá na soulad svých slov a činů.” a pokračuje “Kdo v minulosti selhával, bude selhávat i v dalších zásadních otázkách.”

Dále poznamenáva, že Zeman v minulosti opoziční smlouvou zrušil kontrolu moci opozicí a zapříčinil spolu s Václavem Klausem dělení mocenských pozic a bezuzdný nástup kariéristů všeho druhu do všech míst.

Naproti Schwanzerbergovi vyčítá vedle svých dobrých skutků za minulého režimu, že se v průběhu své doposavadní kariéry “stále víc vzdaluje ideálu mravnímu” a že je odpovědný za stvoření antisociální strany s lidmi ve vládě jako je Miroslav Kalousek, Jaromír Drábek, Leoš Hegr a dalšími ministry, kteří se “podílejí na pádu solidarity a soudržnosti v naší zemi.” Dále že je odpovědný za svá hlasování a “opovrhuje demonstranty, kteří nesouhlasí s vládní politikou.” Na konec Táňa Fischerová konstatuje “Selhal v případě Jiřího Čunka, Ladislava Bátory, ale třeba i člověka na vlastním ministerstvu, který upozornil na finanční nesrovnalosti. Toho nepodržel a nápravu nezjednal. Proto jsem se rozhodla nejít k volbám a nepodpořit žádného z kandidátů.”

Bez komentáře

Karel rád když ho potentáti z EU poplácávají po ramenou

Před několika dny jsem psal článek Karel rád půjčuje a bojí se izolace kde jsem popisoval kromě jiného, že prosadil podepsání smlouvy o ESM a co nám všem  tím způsobí.

Veřejná debata o ESM byla ututlána, protože obsah smlouvy je natolik skandální, že se téměř vzpírá uvěření. “Členové ESM se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazují zaplatit jakýkoliv kapitálový požadavek, který vůči nim bude učiněn, a to do sedmi dnů od obdržení požadavku” píše Pavel Kouhout z Národní ekonomická rady vlády (NERV).

Článek uzavírá odstavcem o Karlovi, který za to nese největší podíl viny:

“Schválení smlouvy o ESM prosazuje Karel Schwarzenberg. Ministr zahraničí, kterému jde primárně o to, aby jej potentáti z EU poplácávali po ramenou. Ministr, který v přímém televizním přenosu vyjádřil svoji loajalitu evropskému superstátu, nemůže hájit zájmy České republiky. Pokud Sněmovna schválí tunel jménem ESM, budeme ještě nostalgicky vzpomínat na Viktora Koženého. Ten se spokojil s málem. A aspoň neměl imunitu.”

Tak já ti nevím Karle, je toho na tebe čím dál více.

Karel nám dělá ostudu

Prof. Dr. Rajko DOLEČEK, DrSc. v článku Proč nevolit Karla Schwarzenberga za prezidenta napsal:

“Kdo tolik zostudil čest české diplomacie jako náš současný ministr zahraničí pan Karel Schwarzenberg, když 21. května 2008 uznal suverenitu Kosova proti vůli veliké většiny našeho národa, bez schválení parlamentem, proti vůli prezidenta Klause, proti rezoluci Rady bezpečnosti č. 1244 z 10. června 1999, proti závěrům konference v Helsinkách z roku 1975 a bez přihlédnutí k těm, kteří tento nový stát  reprezentují.”

Prof. Dr. Rajko DOLEČEK, DrSc.

Profesor Doleček pokračuje:”…navíc trapně pošlapal po staletí tradiční a ověřené česko-srbské bratrské vztahy a pomohl dle svých možností organizovat “nový Mnichov”, kde pro změnu místo Československa znásilnili Jugoslávii, Srbsko.”

Profesor to dále vystihnul velmi trefně: “Panu ministrovi je zřejmě jedno, že jsme nedodrželi smysl a obsah dvou významných mezinárodních dokumentů, že jsme se uvedli de facto jako poslušný vazalský stát.”

Přesně jako pan profesor jsem si jistý, že šlo si zachovat rovnou páteř, jak to například udělalo Slovensko, které zatím s většinou států světa Kosovo neuznalo a nikdo ho ze zrady neobžaloval. Dále že otázka se v České republice měla prodiskutovat se svými občany nebo alespoň s parlamentem a prezidentem.

“Jak jen pan ministr Schwarzenberg má odvahu kandidovat, aby se stal prezidentem České republiky, což je přece velmi čestná, zodpovědná a nejen dekorativní funkce?” uzavírá svůj názor profesor Doleček.

To, že nám Karle děláš ve světě ostudu se začíná pomalu, ale jistě, dostávat mezi nás obyčejné lidi, kterými tak pohrdáš. Ještě není všem “zářným” příkladům konec, jak si precizně – coby ministr zahraničí České republiky – odvedl práci, bohužel.

To už jsi Karle přepísknul

Ve včerejším televizním duelu si Karel Schwarzenberg dovolil tvrdit naprosto nestydatou lež, za kterou by se měl minimálně omluvit: “Benešovy dekrety už neplatí dvacet let. Přijetím listiny Lidských práv a svobod do ústavy přestala platnost Benešových dekretů.”

A dále pokračoval v podobném duchu, že Beneš a jeho vláda by se za dekrety ocitla u soudu v Haagu.

Opravdu Karle? Jsi si jistý, že po veřejném napadnutí naší ústavy se nebudeš zodpovídat před soudem ty nebo alespoň před lidem českým?

Karel Schwarzenberg na prezidentské televizní debatě

Karel Schwarzenberg na prezidentské televizní debatě

Listina je platná a účinná od 1. ledna 1993 a v žádném případě nezrušila “dekrety prezidenta republiky” – tak zní adekvátní, zcela záměrně Benešovými kritiky nepoužívaný název právních norem, schválených po válce Ústavodárným shromážděním jako zákon. Přesně naopak, Ústavní soud platnost “Benešových dekretů” potvrdil o dva roky později,
8. března 1995 v nálezu č. 55.

Jak vlastně hodlá Karel Schwarzenberg naplnit svůj slib, že bude z Hradu střežit českou ústavnost, jestliže nezná jeden z jejích základních pilířů?

Karle přečti si alespoň následující paragrafy a už mlč!

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon

Hlava první: Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci

Oddíl první: Trestné činy proti základům republiky, cizího státu nebo mezinárodní organizace

§ 91 Vlastizrada

Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96) nebo sabotáže (§ 97), bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem.

§ 92 Rozvracení republiky

(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let.
(2) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo
d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu

zdroj: trestní zákon

Karel zase odešel

Z dněšního hlasování o nedůvěře vládě:

Poslanci Věcí veřejných se ozdobili plackami, na nichž je ministr financí Miroslav Kalousek s barevným punkovým čírem a nápisem „Mirek is not dead – Nechci Kalouska na Hradě“. Chtějí tak upozornit na fakt, že prezidentský kandidát Karel Schwarzenberg je předsedou TOP 09. „Není to žádný spasitel, který spadl odněkud ze šlechtických poměrů a všechny nás spasí,“ shrnul Radek John. Ve sněmovně si poslanci VV za svá záda umístili cedule, na nichž pojmenovávají hříchy Nečasovy vlády. Figurují tu například církevní restituce nebo vysoká nezaměstnanost.

Karel Schwarzenberg přiznal, že amnestii nejprve uvítal, protože mu vadí přeplněné věznice. “Ale pak jsem byl zděšen a chápu pobouření obřanů republiky. Amnestie je opravdu nešťastná,” uvedl muž, který by od března sám mohl mít právo udělovat amnestie. Pokud ovšem ve druhém kole prezidentské volby porazí svého vyzyvatele Miloše Zemana. Také dodal, že trvá na tom, že premiér měl informovat vládu o tom, co se chystá. Jako místopředseda vlády a předseda koaliční vlády jsem se dozvěděl o amnestii spolu s ostatními občany země, až z novoročního projevu prezidenta,” navezl se do premiéra.

Schwarzenberg ve sněmovně běžně za pultík nechodí, jeho dnešní vystoupení se řadí k velmi zřídkavým jevům.

Karel Schwarzenberg oznámil, že protestně opustí sněmovnu, protože nemůže souhlasit s postupem premiéra a prezidenta. “Pobouřilo mě to,” uvedl a odešel. Nečasově pozici to právě nepomáhá, protože se tím od něj distancoval koaliční partner a vicepremiér jeho vlády.

Kéž by to bylo navždy. Karle, díky, na odchod není nikdy pozdě!

Průběh celého jednání zde