Jste zbabělci a potomci nevolníků, skloňte se, král přichází

Perla největší:

Pane Menzeli, já jsem jistě také potomkem nevolníků a jsem na to hrdý! Jsem rovněž hrdý na to, že jeden z mých předků bojoval v Rusku v čs. legiích a zasloužil se o vznik Československa.

A ano, jsem někdy zbabělý, ale ne tak, abych šlechtě pochleboval a snažil se vyrovnat jejich šlechetnému duchu. Duchu, kterému jde jenom o to své – odjakživa pro vlastní a čím dál více, nikoliv o to naše – společně a pro všechny.

A to je také důvod, proč nechci šlechtice za svého, českého prezidenta.