Karel byl oceněn cenou za lidská práva – Obama zase dostal nobelovku míru

Další příspěvěk do nové rubriky “Karlovy perly” – od Adriana Jastrabana a Ljuby Krbový

Zlatý voči, hajný a lesník, a aby se s lidma zacházelo slušně – Jakub Klouzal a Kosované a mnozí další by mohli vyprávět.