Karel by mohl ostrouhat, a toho se děsí

Hovoří se o znovuzískání majetku hlubockých Schwarzenbergů, rodiny, do které byl Karel adoptován. Jedná se o obrovský majetek, především na jihu Čech, který byl roku 1947 znárodněn zákonem národního shromáždění, známým jako lex Schwarzenberg. Nevlastní sestra Schwarzenberga Alžběta Pezoldová (rozená Elizabeth Regina Schwarzenberg, provdaná von Pezold), nebo-li vlastní dcera Heinricha Schwarzenberga, se domáhá znovuzískání majetku rodu. Argumentuje tím, že se její nevlastní bratr nedostatečně domáhá získání starých majetků v ČR. K tomu ho prý zavazuje závěť strýce (jeho adoptivního otce) Heinricha Schwarzenberga. Procesy se táhly zhruba 12 let. Se svou žalobou však von Pezoldová nakonec roku 2012 neuspěla.

Prý ale není všemu konec a na jaře by se měl proces obnovit. A tak Karla tlačí čas.

Zde si můžete přečíst odůvodnění proč by se jim měl majetek navrátit. Vypadá to jako by se dva původně rozdělené rody a posléze oslavně po stoletích opět spojené (rodovými kličkami s adopcemi) zase rozdělovali a opět bojovali každý na vlastní pěst o majetek, o který jejich rod(y) přišel ve 2. světové válce, resp. po ní.

V souvislosti s procesem ve Vídni se v listopadu 2012 Schwarzenbergova advokátka Christa Friesová vyjadřovala do tisku, že není Schwarzenbergova vina, že se mu k celému majetku nepodařilo dostat. Prý k tomu objektivně brání právní situace v ČR. V případě, že by se právní situace změnila, dovolila něco jiného, Schwarzenberg by se majetku domáhal. Jeho advokátka Christa Friesová se v rakouském časopise Format vyjádřila následovně: “Karel Schwarzenberg už vícekrát prohlásil, že bude aktivní pokud právní stav něco připustí”. Jinými slovy se bude snažit všemi prostředky získat majetek hlubockých Schwarzenbergů.

Sám Schwarzenberg o majetku hlubocké primogenitury o několik měsíců dříve v interview pro rakouský týdeník News (č. 3 z 19.01.2012) prohlásil: “Bezpochyby bylo vyvlastnění mého strýce sviňárna. Ale v tomto momentě znám své krajany a náladu, jaká tam je – nedá se s tím nic dělat. Musíme akceptovat normativní sílu faktického.”

Ano Karle, a pokud se nestaneš prezidentem, tak nejspíše ostrouháš! (i tvoje sestra)

Více se můžete dočíst na blisty.cz