Karel nám dělá ostudu

Prof. Dr. Rajko DOLEČEK, DrSc. v článku Proč nevolit Karla Schwarzenberga za prezidenta napsal:

“Kdo tolik zostudil čest české diplomacie jako náš současný ministr zahraničí pan Karel Schwarzenberg, když 21. května 2008 uznal suverenitu Kosova proti vůli veliké většiny našeho národa, bez schválení parlamentem, proti vůli prezidenta Klause, proti rezoluci Rady bezpečnosti č. 1244 z 10. června 1999, proti závěrům konference v Helsinkách z roku 1975 a bez přihlédnutí k těm, kteří tento nový stát  reprezentují.”

Prof. Dr. Rajko DOLEČEK, DrSc.

Profesor Doleček pokračuje:”…navíc trapně pošlapal po staletí tradiční a ověřené česko-srbské bratrské vztahy a pomohl dle svých možností organizovat “nový Mnichov”, kde pro změnu místo Československa znásilnili Jugoslávii, Srbsko.”

Profesor to dále vystihnul velmi trefně: “Panu ministrovi je zřejmě jedno, že jsme nedodrželi smysl a obsah dvou významných mezinárodních dokumentů, že jsme se uvedli de facto jako poslušný vazalský stát.”

Přesně jako pan profesor jsem si jistý, že šlo si zachovat rovnou páteř, jak to například udělalo Slovensko, které zatím s většinou států světa Kosovo neuznalo a nikdo ho ze zrady neobžaloval. Dále že otázka se v České republice měla prodiskutovat se svými občany nebo alespoň s parlamentem a prezidentem.

“Jak jen pan ministr Schwarzenberg má odvahu kandidovat, aby se stal prezidentem České republiky, což je přece velmi čestná, zodpovědná a nejen dekorativní funkce?” uzavírá svůj názor profesor Doleček.

To, že nám Karle děláš ve světě ostudu se začíná pomalu, ale jistě, dostávat mezi nás obyčejné lidi, kterými tak pohrdáš. Ještě není všem “zářným” příkladům konec, jak si precizně – coby ministr zahraničí České republiky – odvedl práci, bohužel.