Karlovy perly

Rozhodnul jsem se, že vytvořím novou rubriku “Karlovy perly”, kde budu publikovat to nejlepší z Karla (i pro Karla). Byla by převeliká škoda, kdyby někam zapadly.

Děkuji všem znalcům, intelektuálům, novinářům, spisovatelům, umělcům a tak nějak všem pravdoláskařům, za bezednou studnici kvalitního materiálu.

Karel byl oceněn cenou za lidská práva – Obama zase dostal nobelovku míru

Noblesa, aristokratičnost ducha a etické principy

Kníže má k lidu blíže

Rudohnědá prasata

Karlova minulost je čistá

Jste zbabělci a potomci nevolníků, skloňte se, král přichází