Nadace Bohemiae

Prestižní Nadace Bohemiae založená v roce 1992 Karlem Schwarzenbergem skončila neslavně: dluží státu na daních. Ukazuje se, že nadace vedla získané peníze za reklamu jako dary, z nichž se neplatí žádné odvody do státní pokladny. Chyby v účetnictví z let 96 až 98 (podle jiného zdroje 94-96), odhalil už dříve při kontrole Finanční úřad pro Prahu 1 a zpětně nadaci doměřil tři miliony korun. Zástupci správní rady nadace podali před Městskému soudu v Praze návrh na likvidaci.

Jaká byla vlastně oficiální činnost této nadace

Nadace je nezávislou, nevýdělečnou, samostatnou právnickou osobou založenou pro dosahování obecně prospěšných cílů v souladu se zákonem č. 227/97 Sb. zákon o nadacích a nadačních fondech statutem nadace. Nadace soustřeďuje hmotný a nehmotný majetek, peněžní prostředky, práva atp. za účelem jejich využití k propagaci a podpoře mezinárodního postavení České republiky. Za tímto účelem nadace zejména:

  1. pořádá ekonomické, vzdělávací, kulturní, společenské a další podobné akce zaměřené na pozitivní prezentaci České republiky a spolupodílí se těmito svými aktivitami na vytváření dobrého jména České republiky doma i v zahraničí, organizuje a pořádá setkání, konfekce a jiné společenské akce sloužící k pozitivní prezentaci politické stability, ekonomického vývoje a kulturních tradic České republiky.
  2. podporuje vytváření investičních a obchodních příležitostí zahraničních osob v České republice, podporuje exportní možnosti a obdobné aktivity třetích osob v zahraničí
  3. poskytuje příspěvky třetím osobám na obecně prospěšné akce dle svého zaměření a tohoto statutu, finančně zabezpečuje a pořádá akce, realizované v souladu se svým zaměřením
  4. rozvíjí vzájemnou spolupráci s institucemi obdobného zaměření doma i v zahraničí

A kdopak to seděl ve správní radě:
Karel Schwarzenberg – zřizovatel nadace
Tomáš Baťa – předseda
Petr Oslzlý – místopředseda
Vladimír Dlouhý
Vladimír Kabeš
Michal Lobkowicz
Libor Pešek
Lucie Pilipová
Jiří Rückl
Richard Salzmann
Jan Švejnar
Josef Zieleniec
Pavel Dostál (Zapsáno: 23.března 1999    Vymazáno: 17.března 2000 )
Václav Malý (Zapsáno: 23.března 1999    Vymazáno: 17.března 2000)

Patronem nadace byl například Jegor Timurovič Gajdar, hlavní strůjce šokové hospodářské transformace po rozpadu SSSR – ruský premiér v roce od 15. června do 14. prosince 1992. Partnery nebo chcete-li sponzory byli BMW, PriceWaterhouseCoopers, ČSOB a Živnobanka.

Jeden z dobře informovaných politiků případ stručně popsal: “Šlo o to, že někteří sponzoři ve svém účetnictví vedli peníze pro nadaci jako výdaje na reklamu a nadace je účtovala jako dary. Správně měly být finanční prostředky účtovány na obou stranách stejně.” Někdo by mohl říci normální podvod.

Pilipová si zase myslí, že to je složitá věc na vysvětlení: “Řídili jsme se svým vnitřním předpisem, podle kterého jsme část účtovali jako dary a část jako reklamu. Nicméně nerada bych na stránkách novin tuto věc otevírala, protože to je složitá právnická věc.

Z rozhovoru Karla Schwarzenberga pro BBC v roce 2001:

Pokud mám být aktuální a pokud opustíme toto téma, koncem dubna se vaše jméno objevilo na předních stránkách novin v souvislosti s krachem Nadace Bohemiae, která podle finančního úřadu neplatila daně. Vy jste tuto nadaci v roce 1992 zakládal. Jaká to pro vás byla zpráva, když jste se dozvěděl o daňovém nedoplatku nadace ve výši tří milionů korun.

No, podívejte se, to už nějaký čas, my jsme měli pravidelný audity, taky ten Liberální úřad nás několikrát přezkoumal, všechno šlo v pořádku dlouhá léta a před dvěmi lety najednou přišla nějaká provize. Vrátili dřívější rozhodnutí, říkali, že ty sponzorský dary se musí jinak zdanit atd. Pak jsme se proti tomu odvolali, pak bylo zase dva roky ticho po pěšině, no a teď začátkem roku tedy se rozhodlo, jak se rozhodlo, že to bylo nesprávné zdanění. Sice naši poradci, jak právníci, tak tedy daňoví poradci říkali, že bychom to asi u soudu vyhráli, že jsme to správně dělali, nicméně my jsme si přečetli, jak dlouho by to u soudu trvalo. Bohužel, nemáme správní soud a podobný věci, takže by to u normálního soudu trvalo jako obvykle u nás dlouho…

A za to vám stálo, abyste ten boj vzdali o záchranu existence Nadace Bohemiae?

No, podívejte se, to se musí ihned zaplatit a prostě v ten okamžik, když toto rozhodnutí padlo, tak bychom už od nikoho žádnou akci sponzorování nedostali, rozumíte. To nám bylo úplně jasný.

Já jenom připomenu, že cílem té nadace, kterou jste před devíti lety založil, bylo zlepšit pověst České republiky v zahraničí, informování o současném vývoji politiky, ekonomiky a kultury s cílem zvýšit export a přilákat zahraniční investory. Nadace organizovala semináře, konference, přednášky. To vyměření, po tom vyměření toho nedoplatku správní rada nadace rozhodla, že dluh státu zaplatí a nadace zkrachuje.

Skončí, zkrachuje, skončí, prostě…

Protože jí nezůstanou peníze, jestli se nemýlím, tak to jmění…

Tak samozřejmě. Bez peněz do hospody nelez, to je přece známé.

A vy si myslíte, že ta aféra poškodila tu nadaci natolik, že už by žádný sponzor ji nesponzoroval?

Ne, ta aféra ji nepoškodila, pro to lidi měli pochopení. Jenže ve změněné situaci bychom nedostali už další tedy podporu. O to jde, rozumíte. Dostali jsme spoustu vyjádření sympatií jak od lidí z Prahy, taky i z krajů, většina diplomatických zástupců, nebo mým kolegům ve správní radě, nicméně ovšem nikdo neřekl, že by vám to zaplatil v budoucnosti.

Já tu otázku položím jinak. Podle vás už není třeba nadace, která si v roce 1992 předsevzala úkoly, které jsem citoval?

Myslím, že by byla potřebná, ale rozumíte, já jsem přece o tom nerozhodoval sám, já jsem byl už taky, ani nebyl předseda, já jsem byl jenom jeden člen správní rady. Přišli si, že v této situaci pokračovati nelze, bohužel.

A bude nějaká jiná nadace, která bude plnit ty úkoly, které měla Nadace Bohemiae?

To ví Bůh, já to nevím.

Ale vy jste zakládal Nadaci Bohemiae, tu nezakládal Bůh.

No, jistě, ale ta už skončila, prostě každá věc má svůj začátek a svůj konec a snad se jednou, na podzim zamyslíme nad tím, jestli je nějak možné, nějaká forma nějakých proměn, prostě pokračovat, jestli je nějaká forma možná, ale prozatím to tak nevypadá.

Myslíte si, že v tom, jak daňový úřad postupně měnil tu svoji argumentaci, až nakonec nedoplatek ve výši tří milionů korun Nadaci Bohemiae vyměřil, že to bylo i politické rozhodnutí, že zkrátka ta nadace několika lidem ležela v žaludku?

Podívejte se, to by byly dohady a já nechci mluvit o dohadech, já můžu mluvit jenom o tom, co jsme dostali písemně, co byly důvody, pohnutky. To není moje záležitost, já nejsem žádný psycholog.

Jinak řečeno, vy pro ty důvody máte pochopení, to, co bylo v úředním dokumentu.

Já jsem to považoval za nesprávné rozhodnutí, nicméně pro všechny tyto pohnutky mám pochopení a rozumím, proč se takový věci dělají, což o to.

A proč jste ty daně neplatili.

Prosím?

Proč jste ty daně neplatili v letech 1994 – 1996?

Poněvadž nám, jsme samozřejmě to nechali. Měli jsme daňový poradce, měli jsme audit, ten audit byl pokaždé schválen. Taky tehdy daňový úřad nám to odsouhlasil. Jsme jako každá normální nadace, každý rok to museli vyúčtovat, předložit audit a samozřejmě jsme si vždycky byli jisti, že to je v pořádku, protože když po několika letech je to vždycky schváleno, tak se předpokládá, že to tak bude pokračovat. Že najednou přijde opačné rozhodnutí, bylo veliké překvapení. Řekneme to tak, kdybychom nepředložili ten audit, kdybychom se nestarali, neměli jsme renomovanou společnost, která by podváděla, nekonzultovali to všechno, tak bych si dělal výčitky. Takto upřímně řečeno, ne.

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde

To by mě Karle velmi zajímalo, jakých obecně prospěšných cílů jste s nadací dosáhli. Co nebo koho jste s nadací podpořili a kolik akcí jste uspořádali – kromě několika přednášek na UK. Jaký to mělo přínos pro naši zemi a jak jste propagovali a podporovali mezinárodního postavení České republiky.

Mimochodem Karle, jak je to s ostatními nadacemi a obecně prospěšnými společnostmi, ve kterých sedíš? Kdopak je tím (kromě tebe pochopitelně) štědrým sponzorem dnes?