Nevolím Karla

Soubor:Karel Schwarzenberg on June 2, 2011.jpg

NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE BUDU PUBLIKOVAT KOMENTOVANÉ ČLÁNKY, FOTOGRAFIE, VIDEA, CITÁTY A VÝROKY S DŮKAZY O AKTIVITÁCH KARLA SCHWARZENBERGA ZA POSLEDNÍCH 25 LET, KTERÉ LZE DOHLEDAT NA VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH ZDROJÍCH NA INTERNETU.

CHCI POUKÁZAT NA JEHO ČINNOST POPŘ. NEČINNOST COBY POLITIKA, VLIVNÉHO ARISTOKRATA, KTERÉ BY MĚLI PŘESVĚDČIT VOLIČE, ŽE TENTO PÁN NEMŮŽE, BA PŘÍMO NESMÍ, ZASTÁVAT JAKOUKOLIV VRCHOLNOU POLITICKOU ČI REPREZENTATIVNÍ POZICI V ČR, NATOŽ SE STÁT JEJÍM ČELNÍM PŘEDSTAVITELEM.

Co o Karlovi Schwarzenbergovi píše Wikipedie:

Karel Schwarzenberg, v německojazyčném prostředí také Karl zu Schwarzenberg, (* 10. prosince 1937, Praha) – v němčině podle rodinné tradice celým jménem Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena Fürst zu Schwarzenberg – je potomek šlechtického rodu Schwarzenbergů – plným titulem kníže ze Schwarzenbergu, vévoda krumlovský, hrabě ze Sulzu a lantkrabě kleggavský – a politik. Od roku 2009 je předsedou strany TOP 09, od května 2010 poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a od července téhož roku 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí v Nečasově kabinetu. Bydlí v Sýkořici v okrese Rakovník.

V minulosti působil jako vedoucí kanceláře prezidenta Václava Havla, byl ministrem zahraničních věcí nominovaným za Stranu zelených v druhé Topolánkově vládě a v letech 2004–2010 senátorem Parlamentu ČR za Prahu 6.

STRÁNKY JSOU VE VÝSTAVBĚ A JEDINÝM JEJICH ÚČELEM JE EDUKATIVNÍ CHARAKTER ZAMĚŘENÝ NA KARLA SCHWARZENBERGA JAKOŽTO NEJNEMOŽNĚJŠÍHO KANDIDÁTA NA POST PRESIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY. NEJSPÍŠE NEZŮSTANE JEN U NĚHO, TĚCH KANDIDÁTŮ, KTEŘÍ JSOU ABSOLUTNĚ NEMYSLITELNÍ  NA TAKTO VÝZNAMNÝ POST, JE BOHUŽEL UŽ CELÁ ŘADA.

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEVLASTNÍ ANI NEŘÍDÍ ŽÁDNÁ POLITICKÁ STRANA ANI ŽÁDNÝ JINÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT. TYTO WEBOVÉ STRÁNKY ROVNEŽ NEJSOU FINANČNĚ ANI JINAK PODPOROVÁNY ŽÁDNOU ZPRAVODAJSKOU AGENTUROU, VLÁDOU NEBO KORPORACÍ.