Po Janu Palachovi přišel další, Jan Zajíc, nebyl poslední

V obavách, že by Palachova oběť nemusela být poslední, Seifert v únoru 1969 mimojiné napsal: „Jsem stár a jsem nemocen. A přece v této chvíli pozvedám svůj hlas k vám – mladým lidem – i když vím, že se často zdráháte uvěřit dnes lidem, kteří jsou starší než vy. Tuším stav vašich myslí a vašich srdcí. Prožíváte chvíle, kdy se vám často zdá, že všechna usilování jsou zbytečná a život marný… Jak bych byl šťastným v této smutné chvíli, kdybych vás mohl aspoň trochu přesvědčit, že nemáte pravdu…“ 

Pouhých několik týdnů po vysokoškoláku Janu Palachovi, se 25. února 1969 v Praze na Václavském náměstí upálil středoškolský student Jan Zajíc.

Poslední

Jan Zajíc 

Slyším Vaši zbabělost,
křičí v polích,
řve ve městech,
skuhrá na rozcestích,
jektá strachem ze smrti
a necítí, že smrt upozorňuje a vábí. 

Bije z věží kostelů
umíráček národu a zemi. 

Ve jménu života
vašeho
hořím. 

Jan 

Z dopisu občanům:

Občané republiky československé!!!

Protože se navzdory Jana Palacha vrací náš život do starých kolejí, rozhodl jsem se, že vyburcuji vaše svědomí jako POCHODEŇ č.2.

Nedělám to proto, aby mne někdo oplakával, nebo proto, abych byl slavným anebo snad že jsem se zbláznil. K tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se už vážně vzchopili a nedali s sebou vláčet několika diktátory!

Pamatujte: „Když někomu vystoupí vody nad hlavu, je už jedno o kolik.“

Nemáme se čeho bát – jedině smrti.

Ale: „Smrt není zlá, strašné je jenom umírání.“ A toto je pomalé umírání národní svobody. Nenech si hrdý a krásný český a slovenský lide diktovat s kým na věky půjdeš! Vy všichni, na které můj čin zapůsobí, a kteří nechcete aby byly další oběti, uposlechněte následující výzvy!

STÁVKUJTE, BOJUJTE! KDO NEBOJUJE, NEVÍTĚZÍ!

Nemám na mysli jen ozbrojený boj!

Ať moje pochodeň zapálí vaše srdce a osvítí váš rozum!

Ať moje pochodeň svítí na cestu k svobodnému a šťastnému ČESKOSLOVENSKU !!!

Měli jsme dvě šance a obě jsme promarnili. Vytvářím šanci třetí. NEZAHAZUJTE JI !!! Jen tak budu žít dál.

UMŘEL JEN TEN, KDO ŽIL PRO SEBE !!!

Jan Zajíc

===============================================================

Ani student Jan Zajíc nebyl posledním. V pátek 4. dubna 1969 se v Jihlavě na náměstí Míru upálil komunista Evžen Plocek, vedoucí OTS n.p. Motorpal Jihlava. Zemřel o několik dní později 9. dubna na následky popálenin II. a III. stupně na třech čtvrtinách těla.

Proč o tom píšu? Lidé mají krátkou paměť, navíc selektivní, kdy si po čase vzpomenou jen na to co chtějí, co se jim hodí pro “přežití”. Pokud už nechceme jenom “přežívat”, budeme se muset rozvzpomenout na mnohem více věcí. Nejenom na ty špatné, které naše národy dostaly na kolena, ale i na ty dobré, při kterých jsme se stmelili a viděli světlou budoucnost.

Hlavně nesmíme dopustit překroucení historie a faktů, záměny příčiny s následkem, bagatelizací zásadních momentů nebo odvracení pozornosti od důležitých věcí, jako jsme tomu byli svědky při manupulativní prezidentské kampani Karla Schwarzenberga nebo jako se tomu děje neustále – v podstatě okamžitě od sametu – kolem Benešových dekretů.

p.s. Odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše ve věci prezidentských dekretů