To už jsi Karle přepísknul

Ve včerejším televizním duelu si Karel Schwarzenberg dovolil tvrdit naprosto nestydatou lež, za kterou by se měl minimálně omluvit: “Benešovy dekrety už neplatí dvacet let. Přijetím listiny Lidských práv a svobod do ústavy přestala platnost Benešových dekretů.”

A dále pokračoval v podobném duchu, že Beneš a jeho vláda by se za dekrety ocitla u soudu v Haagu.

Opravdu Karle? Jsi si jistý, že po veřejném napadnutí naší ústavy se nebudeš zodpovídat před soudem ty nebo alespoň před lidem českým?

Karel Schwarzenberg na prezidentské televizní debatě

Karel Schwarzenberg na prezidentské televizní debatě

Listina je platná a účinná od 1. ledna 1993 a v žádném případě nezrušila “dekrety prezidenta republiky” – tak zní adekvátní, zcela záměrně Benešovými kritiky nepoužívaný název právních norem, schválených po válce Ústavodárným shromážděním jako zákon. Přesně naopak, Ústavní soud platnost “Benešových dekretů” potvrdil o dva roky později,
8. března 1995 v nálezu č. 55.

Jak vlastně hodlá Karel Schwarzenberg naplnit svůj slib, že bude z Hradu střežit českou ústavnost, jestliže nezná jeden z jejích základních pilířů?

Karle přečti si alespoň následující paragrafy a už mlč!

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon

Hlava první: Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci

Oddíl první: Trestné činy proti základům republiky, cizího státu nebo mezinárodní organizace

§ 91 Vlastizrada

Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96) nebo sabotáže (§ 97), bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem.

§ 92 Rozvracení republiky

(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let.
(2) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo
d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu

zdroj: trestní zákon