O webu

NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE BUDU PUBLIKOVAT KOMENTOVANÉ ČLÁNKY, FOTOGRAFIE, VIDEA, CITÁTY A VÝROKY S DŮKAZY O AKTIVITÁCH Karla Schwarzenberga ZA POSLEDNÍCH 25 let
(i starších), KTERÉ LZE DOHLEDAT NA VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH ZDROJÍCH NA INTERNETU.

Karel Schwarzenberg a Condoleezza Riceová na tiskové konferenci v roce 2008

CHCI POUKÁZAT NA JEHO ČINNOST POPŘ. NEČINNOST COBY POLITIKA, vlivného aristokrata, KTERÉ BY MĚLI PŘESVĚDČIT VOLIČE, ŽE TENTO PÁN NEMŮŽE, BA PŘÍMO NESMÍ, ZASTÁVAT JAKOUKOLIV VRCHOLNOU POLITICKOU ČI REPREZENTATIVNÍ POZICI V ČR, NATOŽ SE STÁT JEJÍM ČELNÍM PŘEDSTAVITELEM.

Karel Schwarzenberg, Mnichov, 2007

STRÁNKY JSOU VE VÝSTAVBĚ A JEDINÝM JEJICH ÚČELEM JE EDUKATIVNÍ informativní CHARAKTER, ZAMĚŘENÝ NA KARLA SCHWARZENBERGA, JAKOŽTO NEJNEMOŽNĚJŠÍHO KANDIDÁTA NA POST PRESIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY. NEJSPÍŠE NEZŮSTANE JEN U NĚHO, TĚCH KANDIDÁTŮ, KTEŘÍ JSOU byli ABSOLUTNĚ NEMYSLITELNÍ  NA TAKTO VÝZNAMNÝ POST, bylo JE BOHUŽEL UŽ CELÁ ŘADA.

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEVLASTNÍ ANI NEŘÍDÍ ŽÁDNÁ POLITICKÁ STRANA ANI ŽÁDNÝ JINÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT. TYTO WEBOVÉ STRÁNKY ROVNĚŽ NEJSOU FINANČNĚ ANI JINAK PODPOROVÁNY ŽÁDNOU ZPRAVODAJSKOU AGENTUROU, VLÁDOU NEBO KORPORACÍ.

 

== upozornění č. 1 ==

pokud jste příznivcem karla, vám nedoporučuji pokračovat a číst na tomto blogu uvedené materiály. ve vašem pevném názoru na karla vás stejně nezvyklám a zbytečně se tady u čtení rozčílíte, jděte raději do lesa, na procházku – mně o karlových hodnotách na druhou stranu nepřesvědčíte a na správnou (tu vaši) cestu moudrosti a pokory (lásky a pravdy) mně nepřivedete, mně už není pomoci.

 

== upozornění č. 2 ==

vyhrazuji si právo na čistě subjektivní pohledy, názory a na chyby, Na arogantní a nevyvážený přístup, rovněž si vyhrazuji právo na omyly a na nepřesné nebo nedokonalé informace jdoucí, kvalitou svého zpracování za hranice nevkusu a nechutností nejhoršího bulváru – které byste vy, v televizi nebo tisku, denně dobrovolně přeci nekonzumovali. Nejsem také bezchybný, jazykově vybavený, vševědoucí a poctivý jako všichni ti upřímní pánové a dámy ve vládě, senátu a parlamentu nebo úžasných správných radách. Nejsem zdaleka ani tak galantní, šlechetný a uznávaný jako karel. a už vůbec ne tak pokorný, moudrý a nad věcí jako většina vzdělanců, herců, muzikantů, režisérů anebo zasloužilých umělců. Či nestranný jako ti novináři, kteří se objektivně a nezaujatě vyjadřují na jiných blozích a velkých, čtených (ctěných) médií. a v neposlední řadě nejsem ani pevný v názorech a postojích jako většina spokojených lidí, zaslouženě si ulevující nad politikou v hospodě nad pivem nebo doma u televize či počítače nebo jako mladý student s facebook(ovým) rozhledem a přáteli, bohatými rodiči v záloze a budoucností před sebou.

 

pokud přes všechna výše uvedená varování a skutečnost, že mne vůbec neznáte, chcete pokračovat dále ve čtení těchto bludů a výplodů choré mysli, zbývá mi jen dodat poslední: já vás varoval.

 

každopádně Budu rád za jakékoliv konstruktivní návrhy, nápady a připomínky.

David Němec – administrátor